Công ty Hoa Lan Thanh Hà chuyên cunng cấp Hoa Lan Hồ Điệp trồng trong môi trường nhà kín công nghệ hiện đại nhất hiện nay . Đề đảm bảo công nghệ trên thì yêu cầu nhiệt độ bên trong nhà kín luôn duy trì nhiệt độ ổn định để cho cậy cho ra hoa tốt nhất . Chính vì vậy , lượng điện tiêu thụ hàng rất cao , dẫn đến chi phí đội lên và giá thành sản phẩm cao . Để cạnh tranh với thị trường ,Công ty Thanh Hà đã quyết định đầu tư hệ điện năng lượng mặt trời cho hai vườn :
Vườn 1: Hệ 100 kwp tại Thị Trấn Damri , Daihoay, Lâm Đồng .
Vườn 2 : Hệ 100 Kwp tại Đức Trọng Lậm Đồng
để giãm bớt tiền điện và tạo ra môi trường xanh . Mang lại cho doanh nghiệp hiệu quả tốt nhất