Anh Kiên, công suất 20 kwp. Địa chỉ: Tên Lửa, Q.Bình Tân (2019)