Anh Tú, công suất 6 kwp. Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh (2019)