Anh Vũ, công suất 20 kwp. Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước (2019)