Bác Tám, công suất 10 kwp. Địa chỉ: Nguyễn Thái Sơn , Gò Vấp (2018)