Cô Minh, công suất 12 kwp. Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước (2019)