Nhà trọ anh Nam, công suất: 30 kwp. Địa chỉ: Quận 6 (2019)