Trang trại chăn nuôi Bến Tre, công suất 200 kwp. Địa chỉ: Bến Tre (2019)