Xưởng bánh tráng, công suất 250 kwp. Địa chỉ: Tây Ninh (2020)