Xưởng may Chú Toàn, công suất 850 kwp. Địa chỉ: Bình Chánh, Hóc Môn (2019)