Skip to Content

Blog Archives

Hộ gia đình chị Hà

Chị Hà, công suất 50 kwp. Địa chỉ: Đà Nẵng (2020)
READ MORE

Nhà trọ anh Nam

Nhà trọ anh Nam, công suất: 30 kwp. Địa chỉ: Quận 6 (2019)

READ MORE

Hộ gia đình chú Thắng

Chú Thắng, công suất 18 kwp. Địa chỉ: Gia Lai (2019)
READ MORE

Hộ gia đình anh Vũ

Anh Vũ, công suất 20 kwp. Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước (2019)

READ MORE

Hộ gia đình cô Minh

Cô Minh, công suất 12 kwp. Địa chỉ: Đồng Xoài, Bình Phước (2019)
READ MORE

Hộ gia đình anh Tú

Anh Tú, công suất 6 kwp. Địa chỉ: Nguyễn Văn Đậu, Bình Thạnh (2019)
READ MORE

Hộ gia đình anh Kiên

Anh Kiên, công suất 20 kwp. Địa chỉ: Tên Lửa, Q.Bình Tân (2019)

READ MORE

Hộ gia đình bác Tám

Bác Tám, công suất 10 kwp. Địa chỉ: Nguyễn Thái Sơn , Gò Vấp (2018)
READ MORE

Hộ gia đình chị Hồng

Chị  Hồng 5 kwp Hoàng Văn Thụ , Q. Phú Nhuận 2018
READ MORE

Hộ gia đình anh Thanh

Anh Thanh 20kwp Nguyễn Thị Định , Quận 2 2018
READ MORE

YOUR SHOPPING BAG